Illustration about the 'burn out syndrome' in the work. Calle 20 Magazine. 2015

Riki_Blanco_Burn_Out

Todas las imágenes © Riki Blanco, 2022

/ Mi Instagram / Mi Vimeo / Mi Twitter

Gracias por su visita.